пятница, 17 января 2014 г.

Заседание клуба 15.01.14.


 Семинар - тренинг.


Тема . « Про що нам розповість штрих-код» (слайд 1)

Мета: отримати інформацію про штрих-код;   застосувати отримані знання на  практиці.(1хв.) (слайд 2)

   Тренер.  На початку нашої роботи  давайте  з'ясуємо свої очікування від сьогоднішнього семінару.  Зверніть увагу на наш корабель, якому треба допомогти, напнути його вітрила    нашими очікуваннями  від заняття. Кожен повинен записати свої очікування на аркушах і закріпити на вітрилах нашого корабля.  (3хв.)

  Вироблення правил роботи.   Наступним кроком нашого семінару буде вироблення правил роботи.  На  великому аркуші один з учасників семінару записує основні правила роботи, які допоможуть краще провести семінар.  Ці правила пропонують учасники.(3хв)

   Вправа. « Вітер дме».  Для створення сприятливої атмосфери,  використовується вправа « Вітер дме». Ведучий вимовляє фразу: « Вітер дме для того, хто…..», а інші учасники семінару продовжують цю фразу.  Ті, хто відповідає на питання позитивно, підводяться, відповідаючи таким чином на запитання. Якщо відповідь негативна, залишаються сидіти.( 2хв.)

   Вправа   « Мікрофон». Пропонується відповісти на питання « Що таке штрих-код?» і кожен учасник відповідає на питання і передає « уявний» мікрофон іншому.  Говорити треба лаконічно і швидко.( 5хв.)

   Тренер. Штрих-код  - це графічне зображення цифр у вигляді штрихів і пробілів, призначених для зчитування автоматичними пристроями закладеної в них інформації. Наявність штрих-коду товару є обов'язковою умовою реалізації товару в розвинених західних країнах. Але право поставити штрих-код на свій товар має далеко не кожен виробник. Цим правом володіють лише ті підприємства, які офіційно зареєстровані в національній асоціації. Самовільне використання штрих-коду є порушенням міжнародних правил і передбачає застосування відповідних санкцій. (слайд 3,4)Основні характеристики штрих-коду: наявність штрих-коду свідчить про якість товару:

 -  до якості товару штрих-код не має відношення. Він створений не стільки для споживача, скільки для виробника. Штриховий код на упаковку може наносити тільки виробник товару:

-  якщо виробник товару не наніс штриховий код, то це може зробити постачальник ( імпортер)

 -  у штриховому коді є прихована інформація про споживчі властивості товару, виробника, фасон, номер моделі, термін придатності.   (слайд 5)

      Коли код не відповідає країні-виробнику:

1. Фірма була зареєстрована й отримала код не у своїй країні, а там,  куди було  спрямовано основний експорт продукції.

     2. Товар було виготовлено на дочірньому виробництві.

     3.Можлво, товар  було виготовлено в одній країні, але по ліцензії фірма з іншої країни.                                                                                                            

    4. Якщо засновниками виробництва стають кілька фірм із різних держав.(слайд 6)

 Рядовий споживач за допомогою коду не отримає всієї інформації про товар. Вона прочитується спеціальними приладами — сканерами і призначена не для споживачів, а більш за всього для виробників, постачальників і торгових організацій. По цифрах, які наносяться під штриховим позначенням, споживач може встановити по перших двох-трьом лише країну виробника, це допомагає кваліфіковано і якісно обслужити партію товару, знати, коли, кому, куди вона буде відвантажена. (слайд 7)

Автоматичний сканер здатен легко виявити підробку, покупцеві в цьому сенсі важче. 

          Перші дві цифри означають код країни, наступні п'ять, — код підприємства — виробника, ще п'ять — код товару, і остання цифра - контрольна. Можливий інший варіант — коли для коду країни відводиться три цифри, тоді для коду підприємства — чотири. Але порядку розрахунку це не міняє.  Розрахунок штрих-коду.

1. Скласти числа, що  стоять на парних  місцях:  6+1+3+5+7+9=31

          2. Отриману суму  помножити   на три:   31*3=93

  3. Скласти цифри, що стоять на непарних місцях, окрім контрольної:     

      4+0+2+4+6+8=24

4. Скласти числа, які отримали в пунктах 2 і 3:  93+24=117

5. Відкинути десятки: 117 – 110=7

6. Від числа 10 відняти отримане в пункті 5:    10 – 7=3    (10хв.)

 (слайд 8)

   Об’єднання в групи.  Наступний етап роботи – робота у групах. Один з учасників називає чотири найулюбленіші квітки і за назвою квітів відбувається об'єднання учасників у  чотири групи, які будуть мати назви квітів. Кожна група отримує завдання з визначення оригінальності товару за допомогою  штрих-коду.

Завдання

Перша група – визначити оригінальність канцелярських товарів:

Друга група – визначити оригінальність ліків;

Третя група – визначити оригінальність косметики;

Четверта група – визначити оригінальність пральних порошків.

 На виконання завдання відводиться 10 хвилин. По закінченню часу представники кожної групи представляють результати роботи. (15хв.)

   Тренер.   Повідомляє цікаву інформацію про дизайнерські штрих-коди (9-10 слайди). Японці – дивний народ. Вони вміють бачити прекрасне у звичайних речах. У дизайнерській компанії, додумалися пропонувати клієнтам нову послугу – розробку штрих-кодів. Японці не тільки добре розглянули штрих-код, але побачили в ньому дещо прекрасне. Вони розробили особливу технологію виробництва штрих-кодів, у вигляді симпатичних малюнків, що сподобалися японцям. Ці малюнки дають людям стільки позитивного,  що думки про гроші відходять на задній план.  Штрих-коди як ребус, як загадка. Навіть час у черзі промине непомітно, коли  будеш розглядати ці картинки.(2хв.)

    Підведення підсумків роботи. Вправа «ДРІД»

                 Д – досвід ( що робили?)

                 Р -  рефлексія ( які почуття, реакції)

                   І -  інформація ( яку інформацію отримали, які висновки зробили)

                 Д  - дії ( як ви діятимете у майбутньому)   (3хв.)

На цій позитивній ноті і закінчується семінар-тренінг.
пятница, 29 ноября 2013 г.

Заседание клуба 27.11.13


Экономическая игра.

   «Предприниматель – исследователь новых                                                        

      экономических возможностей!»

Цель:
- закрепить навыки предпринимательской деятельности, творческого подхода к действительности, нестандартных приемов реагирования на ситуацию;
- развивать активное игровое взаимодействие и отрабатывать предпринимательские навыки;
- продолжить формирование коммуникативных умений.

Ход занятия
Сегодня вы попробуете себя в роли предпринимателя и оцените свои возможности. Для начала предлагаю вспомнить, что такое предпринимательство.
 Предпринимательство связано со свободой человека, исключающей его подчинение воле других людей, но, безусловно, сообразующейся с законами гражданского общества. Суть предпринимательства в поиске и исследовании новых экономических возможностей.
А кто же такой предприниматель?
Предприниматель – это человек, отличающийся  особым взглядом на вещи, обладающий волей и способностью выделять определенные моменты  действительности и видеть их в реальном свете, способностью идти вперед в  одиночку, не пугаясь связанных с этим неопределенностей и возможностью сопротивления, его воздействием на других людей.
А сейчас мы поиграем,
Кто во что, гаразд узнаем.
Приглашаю команды – фирмы.
Представьте свою фирму, господа.
 (команды представляют название, должности).

Выполнение экономической викторины.

1.     «Модель предпринимателя»
Предлагаю составить собственную модель предпринимателя, выявить качества и умения, необходимые предпринимателю.

2.     «Знатоки экономической теории»
Для предпринимателя не особенно важно иметь специальное экономическое образование, но, знать наиболее важные экономические понятия и явления все же необходимо. Из ниже перечисленных экономических понятий отберите те, с которым может столкнуться ваше предприятие.

Цена,  акция, денежная масса, производство, закон спроса,   капитал, налог, пошлина, торговля, трудовой договор.

Конкуренция, производство, налоговая льгота,  величина спроса, бартер, бухгалтерские затраты, завещание, товарищество, аренда, банк.

3.     Элемент маркетинга реклама.
Кто с рекламой быстро управиться,
У того финансы поправятся.
Представьте свою рекламу.

4.     «Технологическая карта»
Перед вами, как предпринимателями встала задача организовать производство, т. е. составить бизнес – план,  технологическую карту производства. Предлагается определить статьи расходов и доходов вашей фирмы, дать оценку рентабельности вашей фирмы.

5.     «Трудовой договор»
Любой бизнес, каких бы размеров он ни был, нуждается в квалифицированных специалистах. Чем выше квалификация работника, тем выше его заработная плата. При заключении трудового договора должны быть обязательно обговорены как минимум: вид работы, продолжительность рабочего дня, вид и размер месячной оплаты труда. Все условия согласовываются сторонами, и затем контракт подписывается. Предлагаю вам заключить трудовой договор.

      Предпринимательская деятельность является одним из видов экономической деятельности граждан. Для многих предпринимательский подход стал  системой жизни и деятельности. Может и для кого - нибудь из вас в будущем предпринимательство станет системой жизни. 
    Пора подводить итоги, друзья.
    Играли на славу вы не зря.
    В дальнейшей жизни, частной компании
    Всегда пригодятся ваши знания.
    Ум и находчивость вы проявляйте,
    И на весь мир о себе заявляйте.понедельник, 18 ноября 2013 г.

Заседание клуба 13.11.13

Экономическая игра.

            " Фабрика игрушек"

Цель игры:
- развивать у членов клуба представление о понятиях, связанных с производством, познакомить с экономическими понятиями: цена, рентабельность, себестоимость, ресурсы, конкуренция и другие;
- развивать навыки предпринимательской деятельности, систематическое мышление;
- воспитовать предприимчивость, умение оперативно решать возникающие проблемы, активизировать познавательную деятельность учащихся.

В ходе игры ребята оказались в одинаковых условиях, с одинаковыми ресурсами. Нужно было создать игрушку с наименьшими затратами и интересной презентацией. Было создано три команды по 5 человек.
Команда победитель  должна минимизировать свои затраты, получить максимальную прибыль и доказать необходимость своего товара.
Игра прошла очень интересно.